DAFTAR
Close
Login to Your Account
Results 1 to 9 of 9
 1. Gempak SuperStar jaslina's Avatar
  Status
  Offline
  Join Date
  Aug 2011
  Posts
  740
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  #1
  Berikut ialah ISI KANDUNGAN BUDGET 2013 Malaysia yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Najib Tun Razak pada petang 28 September 2012.

  Fokus 1 : Mengarang Aktiviti Pelaburan


  PELAKSANAAN 12 NKEA

  1. Pelaksanaan projek permulaan (EPP) NKEA dengan peruntukan RM3 bilion:
  - Penanaman semula kelapa sawit berkualiti tinggi, pengeluaran produk herba bernilai tinggi
  serta pengeluaran padi berskala besar;
  - Pengindahan Sungai Klang (River of Life) ;
  - Penggantian Rangkaian Paip dan Baik pulih Pembetungan

  MENGGALAK PELABURAN DOMESTIK

  2. Penyediaan Dana Strategik Pelaburan Domestik, RM1 bilion – MIDA
  3. Insentif pengambilalihan syarikat asing dan kadar cukai khas kepada penyedia perkhidmatan
  tempatan.

  MEMPERGIAT PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA
  4. Pembangunan PKS -Skim Pembangunan PKS
  - RM1 Bilion (SME Bank)
  - Pelan Induk PKS (2012-*2020)
  - RM 30 juta bagi tahun 2013
  - Dana Industri Halal - RM200 juta bagi pembiayaan modal kerja PKS yang mengusahakan
  pengeluaran produk halal
  5. Penjaja dan peniaga kecil
  - Skim perlindungan insurans berkelompok kepada penjaja dan peniaga kecil (perlindungan
  maksimum sehingga 5,000 ringgit)
  - Kemudahan pinjaman mudah kepada penjaja dan peniaga kecil (RM25,000 bagi licensee
  dan RM500,000 kepada licensor)

  SEKTOR PELANCONGAN3
  6. Merancak Sektor Pelancongan
  - Program Tahun Melawat Malaysia 2013 / 2014 dengan sasaran 26.8 juta pelancong
  - Pengecualian cukai pendapatan selama 3 tahun bagi pengusaha pelancongan yang
  mengendalikan 750 pelancong asing atau 1,500 pelancong tempatan.

  HAB DAGANGAN MINYAK DAN GAS
  7. Insentif cukai bagi pelaburan dalam aktiviti penapisan produk petroleum:
  - Pengecualian cukai pendapatan 100% untuk tempoh 10 tahun - Pengecualian cukai
  peganga
  - Pengecualian duti setem
  8. Projek pelaburan minyak dan gas:
  - Petronas Refinery and Petrochemical Integrated Development (Rapid)
  - Terminal minyak dan gas - Johor dan Sipitang, Sabah
  - Loji Regasifikasi di Melaka
  9. Insentif cukai ke atas Program Global Incentive for Trading (GIFT) sebagai menjadikan
  Malaysia Hab dagangan komoditi antarabangsa:
  - Pengecualian cukai pendapatan 100% untuk tempoh 3 tahun pertama operasi syarikat
  dagangan LNG
  - Memperluas dagangan komoditi di bawah program GIFT seperti pertanian, bahan mentah
  bertapis, logam asas dan kimia.

  PENEKANAN KEPADA SEKTOR PERTANIAN
  10. Mencergas sektor pertanian & perladangan
  - Pembangunan program pertanian melalui aplikasi teknologi terkini - RM 30 juta
  - Meningkatkan pengeluaran produk makanan dan kesihatan - RM75 juta
  - Program penanaman semula pokok kelapa sawit - RM432 juta
  - Pembangunan bahan terbitan oleo bernilai tinggi - RM127 juta
  - Memperkasa Projek Azam Tani - RM 41 juta (manfaat hampir 6,700 peserta)
  11. Menambah 4 kawasan jelapang padi baru – keluasan 19 ribu hektar
  - Kota Belud, Batang Lupar, Rompin & Pekan
  - Jangkaan menghasilkan 104 ribu tan metrik dan penyertaan 12,237 pesawah.

  INSENTIF UNTUK NELAYAN
  12. Elaun bantuan sara hidup RM 200 sebulan - manfaat 55 ribu nelayan
  13. Insentif 10 hingga 20 sen sekilo bagi hasil tangkapan ikan
  14. Skim perlindungan insurans nelayan - perlindungan hingga RM100,000

  MENINGKAT AKTIVITI PERTANIAN
  15. Penerusan subsidi dan insentif pertanian - RM2.4 bilion
  - Pemberian Subsidi Harga Padi - RM 480 juta
  - Pemberian Subsidi Baja Padi - RM465 juta
  - Insentif Peningkatan Hasil Padi - RM80 juta
  - Insentif Pengeluaran Padi - RM563 juta ringgit
  - Subsidi Harga Beras - RM528 juta
  - Subsidi Benih Padi Sah - RM85 juta
  16. Skim Perlindungan Takaful Pertanian
  - Jumlah pampasan sehingga RM13,000
  - Manfaat kepada 172 ribu pesawah.

  MENCERGASKAN PASARAN MODAL DAN KEWANGAN
  17. Pasaran Modal
  - Menerajui terbitan sukuk - RM171 bilion @ 71% drpd jumlah terbitan sukuk global
  -Terbitan sukuk tunggal terbesar dunia dengan nilaian RM30.6 bil. - PLUS Berhad
  - Penubuhan Pusat Promosi Pasaran Modal di Suruhanjaya Sekuriti
  - Program Graduate Representative - melatih 1,000 graduan dalam pasaran modal
  18. Tawaran Awam Awal (IPO)
  -Terbitan dua daripada tiga IPO terbesar di dunia - FELDA Global Ventures Holdings (RM9.9
  bilion) dan IHH Healthcare Berhad (RM6.3 bilion)
  19. Pasaran Bon dan Sukuk
  - Rangka kerja terbitan bon dan sukuk runcit - Suruhanjaya Sekuriti
  - Pegangan bon dan sukuk runcit oleh individu
  - Potongan cukai dua kali bagi menerbitkan bon dan sukuk runcit
  - Pengecualian duti setem ke atas surat cara dalam urus niaga bon dan sukuk runcit
  - Potongan cukai dua kali bagi tempoh 4 tahun bagi terbitan AgroSukuk.

  MENGGALAKKAN AMANAH PERNIAGAAN
  20. Pengendalian perniagaan melalui Amanah Perniagaan
  - Layanan cukai sama seperti syarikat
  - Pengecualian duti setem dan cukai keuntungan harta tanah
  21. Tambahan peruntukan modal Danajamin *‐ RM400 juta ; 2 tahun
  - Merancak penerbitan bon dan sukuk oleh syarikat
  22. Penubuhan Yayasan Pasaran Modal - RM 100 juta
  - Pembangunan modal insan bagi industri sekuriti
  23. Tun Razak Exchange (TRX)
  - TRX dijangka menarik 250 syarikat perkhidmatan kewangan antarabangsa dan
  menawakan 40 ribu peluang pekerjaan
  - Pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 10 tahun kepada syarikat berstatus Tun
  Razak Exchange (TRX)
  - Pengecualian duti setem berstatus TRX Marquee
  - Pengecualian cukai bagi pemaju hartanah
  24. Pembangunan Wakaf Korporat
  - Merangka Pelan Induk Wakaf Korporat - JAWHAR bekerjasama dengan Majlis Agama
  Islam Negeri.

  PEMBANGUNAN USAHAWAN BUMIPUTERA
  25. Projek MRT *‐ sebanyak RM9 bilion atau 43% daripada nilai kos infrastruktur projek MRT
  diperuntukkan kepada syarikat Bumiputera
  26. Penyediaan Dana Pembiayaan Bumiputera, SME Bank - RM 1 bilion
  27. Galakan insentif bagi syarikat Bumiputera di bawah Skim Jaminan Modal Kerja (SJMK)
  - Melanjutkan tempoh kemudahan Skim sehingga 31 Disember 2013
  - Memperluas kepada syarikat Bumiputera Berprestasi Tinggi (TERAS)
  - Meningkatkan kelayakan pemegang syarikat sehingga RM20 juta
  28. Pembiayaan TEKUN bagi usahawan kecil & sederhana
  - Peruntukan 2013: RM350 juta, termasuk RM50 juta bagi Skim Usahawan Masyarakat India.

  Fokus 2: Memperkasa Pendidikan & Latihan

  MEMPERKASA PENDIDIKAN DAN LATIHAN
  29. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, 2013 ‐ 2025
  - Peruntukan sektor pendidikan *- RM38.7 bilion @ 15% dari keseluruhan peruntukan
  - Peningkatan kemahiran guru (subjek: Bahasa Kebangsaan, BI, Matematik & Sains)
  - Mewujudkan Unit Pelaksanaan Pendidikan (EDU)
  30. Pembangunan Sektor Pendidikan
  - Tabung Khas Pembinaan, Penambahbaikan & Penyelenggaraan sekolah (RM1 Bilion)
  31. Memperkukuh Peranan Taska Dan Prasekolah
  - Pendidikan prasekolah di bawah KEMAS, KPM, PERMATA & JPNIN - RM1.2 bilion
  - Geran pelancaran (RM10,000) kepada penyedia Pusat Pendidikan Awal Kanak‐kanak
  swasta
  - Potongan cukai dua kali ke atas majikan yang menyediakan elaun atau subsidi kepada
  pekerja dan perbelanjaan penyelenggaraan kemudahan Taska dan pusat jagaan
  kanak‐kanak
  - Pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 5 tahun dan elaun bangunan industri pada
  kadar 10% setahun diberi kepada pengusaha Taska, pusat jagaan kanak‐kanak dan
  prasekolah swasta.
  32. Projek perintis bagi melaksanakan TASKA OKU – 6 kategori OKU.

  LATIHAN & KEMAHIRAN
  33. Peruntukan dalam latihan teknikal dan vokasional - RM3.7 bilion
  - Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran - RM440 juta
  - Peralatan ILP & IKBN - RM366 juta
  - Program latihan berstrategik tinggi - melatih 5,000 orang
  - Program RAPID di Pengerang - melatih 300 belia dalam bidang minyak dan gas
  - Program latihan kemahiran dibawah ILP & skim SLDN - melatih 3,200 pelajar India
  34. Penubuhan Graduate Employability Taskforce (GET) - memperkukuh kebolehpasaran
  graduan & bidang kerjaya
  35. Skim Latihan 1M’sia - potongan cukai 2 kali ke atas perbelanjaan syarikat
  36. Pemeriksaan percuma sebanyak 2 kali kepada 1.4 juta ahli PERKESO

  Fokus 3: Membudaya Inovasi, Meningkat Produktiviti

  MEMPERGIAT PERUSAHAAN KECIL DAN SEDERHANA
  37. Pembangunan PKS
  - Harta intelek dijadikan cagaran untuk peroleh pembiayaan
  - Penyediaan Dana Pembiayaan Harta Intelek *- RM200 juta (Kerajaan menanggung 2%
  kadar faedah dan CGC menjamin 50%)
  - Program latihan penilai harta intelek - RM19 juta

  MEMPERGIAT AKTIVITI R&D
  38. Peruntukan R&D kepada 5 Universiti Penyelidikan - RM600 juta
  - Menjalankan penyelidikan berimpak tinggi
  - Bidang strategik: nano teknologi, automatif, bio-teknologi & aero-angkasa
  39. Insentif cukai kepada syarikat subsidiari yang menjalankan aktiviti R&D
  - Potongan cukai bersamaan jumlah pelaburan
  - Pengecualian cukai 100% ke atas pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun
  - Potongan cukai bersamaan jumlah pelaburan oleh pelabur pemangkin dalam syarikat
  teroka dibenarkan ditolak daripada semua jenis pendapatan
  40. Mengarusperdanakan program kreativiti dan inovasi -Program Inovasi Inklusif - kerjasama
  Agensi Kerajaan & NGO

  PEMBANGUNAN TEKNOLOGI HIJAU
  41. Menambahbaik Skim Pembiayaan Teknologi Hijau
  - Tambahan peruntukan bagi SPTH RM2 bilion
  - Pelanjutan tempoh permohonan sehingga 31 Disember 2015

  Fokus 4: Konsolidasi Fiskal dan Mempercekap Penyampaian
  Perkhidmatan Awam


  PENGUKUHAN KONSOLIDASI FISKAL
  42. Memastikan defisit fiskal terus berkurangan dan mencapai bajet berimbang - 3%
  menjelang 2015
  43. Memperkukuh sistem percukaian negara
  - Peralihan daripada sistem cukai berasaskan pendapatan kepada sistem cukai yang lebih
  menyeluruh serta saksama
  44. Perolehan Kerajaan dan pembelian berdasarkan prinsip value for money.

  MENGUKUH PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM
  45. Meningkat kecekapan Perkhidmatan Awam
  - Penekanan kepada amalan kerja secara cepat, tepat dan berintegriti
  - Perkhidmatan yang lebih efisyen, efektif dan responsif
  46. Pesara Kerajaan
  - Menyelaras mininum pencen yang berkhidmat sekurang*-kurangnya 25 tahun: daripada
  RM720 kepada RM820
  - Manfaat kepada 50,371 pesara (termasuk penerima pencen terbitan)
  47. Warga Emas
  - Diskaun 50% bayaran pemprosesan pasport (tempoh 5 tahun:RM300 ke RM150 dan
  tempoh 2 tahun : RM100 ke RM80)
  - Berkuatkuasa Januari 2013
  48. Penambahbaikan Skim Perkhidmatan ATM
  - Menambah baik kelayakan masuk (Ijazah - pegawai; Diploma – askar Laskar)
  - Kenaikan pangkat secara time-based (8 tahun: Prebet ke Lans Koperal & Lans Koperal ke
  Koperal)
  - Bayaran insentif khas RM200 sebulan (manfaat: 125,708 anggota ATM)
  - Menaikkan elaun khidmat tugas anggota Askar Wataniah, Pasukan Simpanan Sukarela
  Tentera Laut dan Udara (dari RM4.00 sejam ~ RM7.80 sejam)
  49. Pesara Tentera tidak Berpencen (berkhidmat kurang 21 tahun)
  - Bantuan tunai one-off, RM1,000 - manfaat 224 ribu bekas tentera.

  PINJAMAN PERUMAHAN PENJAWAT AWAM
  51. Bahagian Pinjaman Perumahan (MOF) akan disusun semula
  - Bank komersial sebagai panel bak yang menguruskan pinjaman
  - Manfaat dan bantuan sedia ada kekal (kadar peratus 4%)
  52. Wang proses permohonan pinjaman perumahan
  - Mengurangkan caj wang proses (dari RM1 setiap RM1,000 pinjaman kepada RM100
  falt rate)

  PELATIH PRA PERKHIDMATAN
  53. Pelarasan elaun Pra*Perkhidmatan
  - Menaikkan kadar elaun pra perkhidmatan
  - Manfaat kepada 13 skim dengan anggaran 31,135 pelatih.

  Fokus 5: Mensejahterakan Rakyat

  INISIATIF PEMBIAYAAN SWASTA – PFI 2
  54. Menyediakan peruntukan RM6 bilion bagi melaksanakan pelbagai projek dan program
  untuk memastikan kesejahteraan rakyat.

  MENGURANGKAN KADAR JENAYAH
  55. Inisiatif mengurangkan kelakuan jenayah
  - Tambahan perjawatan baru polis
  - Penubuhan Unit Rondaan Bermotosikal –> rondaan 1,000 motosikal di kawasan
  perumahan
  - Tambahan 10,000 bilangan ahli Pasukan Sukarelwan Polis
  - Pemasangan Sistem Kamera Litar Tertutup atau CCTV sebanyak 496 unit di 25 buah
  Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) Semenanjung, Sabah dan Sarawak.
  56. Penglibatan pihak swasta dan komuniti dalam mewujudkan persekitaran selamat
  dan aman
  - Aktiviti rondaan di kawasan kejiranan - geran RM10,000 kepada persatuan penduduk
  - Mempertingkat peranan rukun tetangga (KRT) - 6,500 KRT menjelang 2013
  - Penyediaan pakaian seragam kepada hampir 300,000 anggota RELA aktif
  - Galakan Elaun Modal Dipercepatkan kepada syarikat yang membelanjakan pemasangan
  peralatan keselamatan.

  Sumber: Pelbagaimacam

 2. # ADS
  Circuit advertisement
  Join Date
  Always
  Posts
  Many
   

 3. Gempak Lover
  Status
  Offline
  Join Date
  Jul 2011
  Posts
  352
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  11 Post(s)
  #2
  Hidup UMNO , bajet untuk rakyat ... bkn cakap TEH 0 je

 4. Gempak SuperStar jaslina's Avatar
  Status
  Offline
  Join Date
  Aug 2011
  Posts
  740
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  #3
  lagi byk kejutan bajet kali ini tp ada nampak mcm pembaziran juga..

 5. Gempak Hardcore フェザル's Avatar
  Status
  Offline
  Join Date
  Dec 2009
  Location
  Federal Territory
  Posts
  2,167
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  #4
  Quote @ego1981 View Post
  Hidup UMNO , bajet untuk rakyat ... bkn cakap TEH 0 je
  tin 0 ke teh 0??

  YNWA [You'll Never Win Anything]

 6. Gempak Hardcore フェザル's Avatar
  Status
  Offline
  Join Date
  Dec 2009
  Location
  Federal Territory
  Posts
  2,167
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  #5
  Quote @jaslina View Post
  lagi byk kejutan bajet kali ini tp ada nampak mcm pembaziran juga..
  tu kau cakap....org lain cakap...lantak pi laa...janji BR1M aku dpt

  YNWA [You'll Never Win Anything]

 7. King Of Gempak luq_haqem's Avatar
  Status
  Offline
  Join Date
  May 2010
  Posts
  16,892
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  5 Post(s)
  #6
  Quote @jaslina View Post
  lagi byk kejutan bajet kali ini tp ada nampak mcm pembaziran juga..
  tiap2 tahu mcm tuh kan....
  Ok Ok Ok saya tahu saya lelaki yang kacak, Terima Kasih sebab bukak signature nih

 8. Gempak SuperStar jaslina's Avatar
  Status
  Offline
  Join Date
  Aug 2011
  Posts
  740
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  #7
  Quote @luq_haqem View Post
  tiap2 tahu mcm tuh kan....
  bajet kali yg plg membazir

 9. Gempak Senior boboboi's Avatar
  Status
  Offline
  Join Date
  Sep 2012
  Posts
  188
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  #8
  brsyukur je la apa yg ada.. org bg amik..rezeki jgn tolak..musuh jgn cari..

 10. King Of Gempak Hanx's Avatar
  Status
  Offline
  Join Date
  Dec 2009
  Location
  Pasir Mas,Kelantan
  Posts
  8,442
  Post Thanks / Like
  Mentioned
  0 Post(s)
  #9
  bhgian cikgu aku rsa cam kurang je...msalah utama bukan penjawat awam,tapi lambakan graduan..


  Sejarah tetap sejarah itu membuat negara kita menjadi kuat kalau kita memahami sejarah bukan mendengar dijadikan nafsu dendam.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

User Tag List